Контакт

КЛИН КАТ СЕРВИС 

Т: + 389 78 45 33 92 / +389 75 54 15 69 

E: info@ccs.com.mk 

A: ул.Козле број 12-а / 1000 Скопје